Zorg

VSV Zorgpaden

Door afspraken met elkaar vast te leggen, weten alle partijen hoe we werken. In de VSV zorgpaden staat kort beschreven hoe de zorg door de verschillende disciplines op elkaar wordt afgestemd in een aantal veel voorkomende situaties in de verloskunde. 

VSV protocollen

Voor veel voorkomende onderwerpen binnen de verloskunde bestaan er binnen ons VSV multidisciplinaire protocollen. De VSV protocollen zijn gezamenlijk door de 1e en 2e lijn ontwikkeld en zijn doorgaans gebaseerd op landelijke richtlijnen en afspraken en waar nodig afgestemd op de lokale situatie en behoeftes. In deze protocollen staat beschreven welke zorg inhoudelijk moet worden gegeven aan onze zwangeren en kraamvrouwen.

Bekijk ook hoe een nieuw VSV-SAMEN protocol tot stand komt.

VSV richtlijnen

.

Richtlijnen beroepsorganisaties

Hulpmiddel voor het geven van voorlichting aan zwangeren

Binnen SAMEN regio Nijmegen willen we dat alle zwangeren dezelfde voorlichting krijgen, op vaste momenten in de zwangerschap. Op deze manier bereiken we bij overdracht van zorg toch continuïteit in voorlichting.

 

In het schema staat per trimester van de zwangerschap en per periode in het eerste levensjaar, over welke onderwerpen we adviseren en voorlichting  geven. Ook vind je in dit schema voorbeelden van voorlichtingsmateriaal bij de verschillende onderwerpen.


Bij een groot deel van de onderwerpen is informatie beschikbaar in de zwangerschapsapp GroeiGids.

Blijf op de Hoogte met ons laatste nieuws uit de zorg!

Onze nieuwsberichten behandelen diverse onderwerpen, variërend van medische doorbraken en technologische vooruitgang tot veranderingen in de zorgwetgeving en patiëntenzorg. We streven ernaar om u te informeren over belangrijke kwesties die de zorggemeenschap raken, en om een beter begrip te bevorderen van de uitdagingen en kansen in de zorgsector.