Tijdens het Symposium ‘Samen verder met Mind2Care’ op 25 april 2018 informeerden wij u over de implementatie van Mind2Care en de bijbehorende zorgpaden rondom kwetsbare zwangeren. In verschillende verdiepende workshops was er gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling tussen partners uit het medische en sociale domein. Hieronder een overzicht van de workshops met de bijbehorende presentatie.

 

Workshops 

 

Natasja Scholten (Sociaal Wijkteam) en Marloes Hoogeweg (Veilig Thuis)

In deze interactieve workshop werd aan de hand van een casus informatie gegeven over de werkwijze van het Sociaal wijkteam en Veilig thuis en hoe de samenwerking met cliënten en partners uit de geboortezorg kan verlopen.

 

Downloads:

Lonneke Bakker (MEE Gelderse Poort)

Tijdens deze workshop werden kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) besproken en belangrijke aandachtspunten in de communicatie. Ook werd ingegaan op zelfbeeld en inzicht in proces van denken en handelen van jonge (a.s.) ouders met LVB.

Jose Keetelaar (GGD) en Jet Wijdeveld (ROC Nijmegen)

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben moeite met het invullen van formulieren, het lezen van folders maar ook met het begrijpen en toepassen van gegeven adviezen. Tijdens deze workshop kwamen de deelnemers te weten hoe je laaggeletterde cliënten herkent en dit bespreekbaar maakt.

Nicole Snaphaan (Radboud UMC) en Entrea/GGD/Propersona

Niet elke zwangere met psychische problematiek krijgt een verwijzing naar de POP-poli. Er is gepaste zorg voor elk probleem. In deze workshop leerden de deelnemers wat de POP-poli van het Radboud voor hen en hun cliënt kunnen betekenen. Ook hoorden zij meer over de Ouder-Kind interventie: een voorbeeld van zorg dicht bij huis.

 

Downloads:

Ruth de Wit (GGD) en sleutelpersonen uit Eritrea en Syrië

 

Wanneer werk je cultuur sensitief en wat betekent dat? Wat vraagt dat eigenlijk van die ander en jezelf? Hoe geef je dit vorm in een levensfase waarin ouder en kind kwetsbaar zijn? Tijdens deze workshop gingen deelnemers praktisch aan de slag samen met sleutelpersonen afkomstig uit Syrië en Eritrea.

 

Annemarie Orlemans (JOOP/NIM) en Saskia Rooijakkers (Voorzorg/GGD)

Wat betekent de adolescentieperiode en hoe kunnen we jonge ouders bij staan? Aan bod kwam onder andere de grote kwetsbaarheid van jongeren (hersenontwikkeling, identiteitsontwikkeling, hormonen) en hoe we het beste met hen in gesprek kunnen. Wat betekent de dubbele ontwikkelingstaak voor de (aanstaande) jonge ouder en welke bejegening verwachten zij van hulpverleners?

 

Downloads