‘SAMEN zorgen voor nieuw leven’ is de samenwerking van de ziekenhuizen (Radboudumc en CWZ), kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en 1e lijns verloskundigen rondom de integrale geboortezorg in de regio Nijmegen. Samen wordt hard gewerkt aan het vormgeven van optimale geboortezorg. Hoe gaat het met de implementatie van de zorgstandaard in onze regio? Wat hebben de verschillende werkgroepen gedaan om de zorgstandaard te implementeren?

In het symposium van 18 september 2018 presenteerden we de stand van zaken, werden inspirerende ervaringen gedeeld en uiteraard was er ook ruimte voor kennismaking, uitwisseling, vragen en discussie.

Hieronder een overzicht van de workshops met de bijbehorende presentatie.

Carola Groenen, voorzitter VSV SAMEN & directeur Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen e.o.

  • Waarom we in VSV SAMEN samenwerken
  • Hoe werken we SAMEN binnen VSV SAMEN
  • Wat is onze toekomst met SAMEN
  • Wanneer doen we wat

Bekijk de presentatie hier.

Noortje van Duijnhoven; Coördinator Geboortezorg Oost / Sr. onderzoeker
Uniforme kwaliteitsregistratie in de regio gebaseerd op de wensen uit de zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

Bekijk de presentatie hier

Saskia Rooijakkers; voorzorg verpleegkundige bij GGD Gelderland zuid
Bij de implementatie zorgstandaard integrale geboortezorg wordt specifiek aandacht gevraagd voor de zorg voor zwangere vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden. Voorzorg is hier een voorbeeld van. Ik vertel over het implementeren van voorzorg in Nijmegen waar samenwerking gezocht wordt met bestaande partijen als b.v. JOOP en geef een praktijkvoorbeeld.

Bekijk de presentatie hier.

Marianne Peeters; MPA-klinisch verloskundige Radboudumc en Tineke Mulders – de Zeeuw; Verloskundige in verloskundige praktijk Wijchen
De presentatie gaat over de samenstelling, de werkzaamheden en de werkwijze van de werkgroep protocollen. En ook functie, doel en samenstelling werkgroep Transmuraal overleg.

Bekijk de presentatie hier.

Janneke Croonen; verloskundige in praktijk Druten en West Maas & Waal en bestuurslid CVN e.o.  en Joris van Drongelen; gynaecoloog Radboudumc
Een update over de gemeenschappelijke intake bespreking.

Bekijk de presentatie hier.

Morac Steenhoek; verloskundige in praktijk Cyclus
Interactieve groepsvoorlichting aan zwangere vluchtelingen in de regio. Met name aan Eritreeërs en Syriërs. Gegeven door verloskundigen, kraamzorg, GGD en een gecertificeerd tolk en sleutelpersonen uit de regio.

Bekijk de presentatie hier.

Mascha Radenborg en Monique Burggraaf; beiden lid van de moederraad
Waar staat de Moederraad voor? Wat hebben we tot nu toe gedaan? En wat hebben we op de planning staan?

Bekijk de presentatie hier.