Radboudumc zoekt deelneemsters voor een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandeling met een aanvullend medicijn bij een miskraam. De Triple M studie wordt in meerdere ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd door de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie. 

Doelgroep van het onderzoek

Vrouwen met een zich in de baarmoeder bevindende zwangerschap, tussen de 6 en 14 weken  zwanger, waarbij helaas een miskraam is vastgesteld.  Er is gedurende minstens een week afgewacht of de miskraam uit zichzelf op gang komt, dat wil zeggen dat de vrouw het vruchtje verliest zonder dat er een behandeling is gestart.  Voor dit onderzoek dienen deelneemsters 16 jaar of ouder te zijn, geen tekenen van een infectie (bijvoorbeeld koorts) of tekenen van het uit zichzelf op gang komen van de miskraam (buikpijn, vaginaal bloedverlies) te hebben. Tevens dient er geen sprake te zijn van een bekende stollingsstoornis of gebruik van anticoagulantia (antistollingsmedicijnen) en risicofactoren voor, of aanwezigheid van cardiovasculaire aandoeningen.

Wat houdt het onderzoek in?

Radboudumc zoekt deelneemsters voor een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandeling met een aanvullend medicijn bij een miskraam. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of het toevoegen van een extra geneesmiddel aan de standaard behandeling met medicijnen, ervoor zorgt dat minder vrouwen na de behandeling met medicijnen nog zwangerschapsweefsel in de baarmoeder hebben zitten, en dan alsnog een operatieve behandeling (curettage) nodig hebben. Alle deelneemsters aan de studie krijgen sowieso de standaard behandeling met medicijnen, de helft van de deelneemsters krijgt hierbij een extra geneesmiddel om in te nemen, de andere helft krijgt een placebo (nepmedicijn, een tablet zonder werkzame bestanddelen).

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van Radboudumc.