In december 2016 zijn er vijf onderzoeksprojecten naar kraamzorg (gefinancierd door ZonMw) van start gegaan. Eén daarvan is het interventieproject Kraamzorg 2.0 dat Kraamzorg Zuid-Gelderland in samenwerking met het Radboudumc uitvoert – iets waar wij heel trots op zijn! Er is namelijk tot op heden weinig (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar kraamzorg in Nederland.

Wat houdt kraamzorg 2.0 in?

Kraamzorg 2.0 onderzoekt of een flexibelere planning van kraamzorguren een verbetering oplevert voor moeder en kind. Deelnemers krijgen de mogelijkheid de uren te spreiden en/of te onderbreken voor maximaal 14 dagen. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om het aantal uren, maar alleen om de planning. Het huidige aantal dagen en de aaneengesloten dagen worden namelijk regelmatig als suboptimaal ervaren door de kraamvrouw en/of kraamverzorgende.

Een van de kwaliteitseisen van goede kraamzorg is het laten slagen van borstvoeding. Uit onderzoek blijkt dat de grootste afname van borstvoeding plaatsvindt in de eerste twee weken na de bevalling. Ook is bekend dat (medische) problemen vaker voorkomen aan het eind van de kraamtijd dan in het begin. De verwachting is daarom dat een flexibelere kraamtijd (met eventuele onderbreking vanaf achtste dag na de bevalling, een zogenoemde ‘wendag’) de slagingskans van borstvoeding vergroot en de ervaren zelfredzaamheid en kwaliteit van zorg door de moeder (en partner) verbetert.

Wat betekent kraamzorg 2.0 concreet?

Deelnemers (zwangeren die tijdens de intake van de kraamzorg de intentie hebben tot geven van borstvoeding) worden verdeeld in een controlegroep en een interventiegroep. De controlegroep ontvangt de zorg zoals normaal in 8 tot maximaal 10 dagen. De interventiegroep heeft de keuze om de uren te spreiden en/of te onderbreken over maximaal 14 dagen. Maar dit hoeft uiteraard niet. De planning – en eventueel aanpassing – vindt altijd plaats in overleg met kraamverzorgende en/of verloskundige.

Samen met Kraamzorg Zuid-Gelderland wil het Radboudumc met dit project een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de kraamzorg. De werving van in totaal ruim 1100 deelnemers is afgelopen zomer van start gegaan. Het project duurt naar verwachting ongeveer 2 jaar en eindigt medio 2019.

Vragen en/of suggesties? Altijd welkom! Neem dan contact op met onderzoeker Fleur Lambermon via of 06-1349 4008.

Team kraamzorg 2.0

Frank Vandenbussche (Radboudumc)
Gerdien Halfman (KZG)
Noortje van Duijnhoven (Radboudumc)
Fleur Lambermon (Radboudumc)