Samen zorgen voor nieuw leven

Binnen SAMEN regio Nijmegen werken verschillende organisaties samen om te zorgen dat jouw zwangerschap en bevalling op een veilige en gezonde manier verlopen.

VSV zorgpaden

Zorgpaden helpen verloskundig zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn om de situatie van een zwangere te kunnen inventariseren en de acties die eventueel nodig zijn, snel en gericht te kunnen vinden. Door afspraken met elkaar vast te leggen, weten alle partijen hoe we werken. In de VSV zorgpaden staat kort beschreven hoe de zorg door de verschillende disciplines op elkaar wordt afgestemd in een aantal veel voorkomende situaties in de verloskunde.

VSV Protocollen

Voor veel voorkomende onderwerpen binnen de verloskunde bestaan er binnen ons VSV multidisciplinaire protocollen. De VSV protocollen zijn gezamenlijk door de 1e en 2e lijn ontwikkeld en zijn doorgaans gebaseerd op landelijke richtlijnen en afspraken en waar nodig afgestemd op de lokale situatie en behoeftes. In deze protocollen staat beschreven welke zorg inhoudelijk moet worden gegeven aan onze zwangeren en kraamvrouwen.

Greep uit onze symposia

Waar kan SAMEN regio Nijmegen jouw mee helpen?!

Binnen SAMEN regio Nijmegen werken verschillende organisaties samen om te zorgen dat jouw zwangerschap en bevalling op een veilige en gezonde manier verlopen. Ook de zorg voor jouw baby na de bevalling is in goede handen bij alle organisaties van het verloskundig samenwerkingsverband VSV SAMEN regio Nijmegen.

Laatste nieuws

Klankbordgroep Kansrijke Ouders

In december 2016 zijn er vijf onderzoeksprojecten naar kraamzorg (gefinancierd door ZonMw) van start gegaan. Eén daarvan is het interventieproject Kraamzorg 2.0....

Nieuwe website voor VSV SAMEN

Je kijkt nu op de nieuwe website van VSV SAMEN Nijmegen. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om deze nieuwe website de lucht in...

Het PEPO onderzoek

Voor veel moeders zijn de zwangerschap en de weken daarna een gelukkige periode. Dit is helaas niet zo voor alle moeders....